Produkcja własna: Kreda z Dwikóz
 
Nawozowe wapno kredowe odmiana 07a, granulowane. min. zawartość składników pokarmowych 40% tlenku wapnia, reaktywność 90%
 
Kredowe wapno nawozowe 40% CaO jest nawozem przedsiewnym i podgłównym.
Nadaje się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne i wszystkie gleby niezależnie
od ich składu mechanicznego.

Zalety nawozu:
   jest naturalnym źródłem skoncentrowanego węglanu wapnia pochodzenia osadowego.
 
  wykazuje wysoką reaktywność - szybko i bez skutków ubocznych odkwasza glebę,
     nie przesuszając jej
   jest doskonałe do stosowania w rolnictwie i sadownictwie podnosząc plony

Zalecana dawka nawozu powinna być dobierana w zależności od odczynu PH i rodzaju gleby.

Zalety wapnowania:
   poprawia strukturę gleby - nawapniona gleba lepiej oddycha, dostarcza więcej tlenku
     korzeniom i zapewnia (optymalny klimat) dla (dobrych mikroorganizmów)
   wapno wspomaga działanie nawozów i uwalnia substancje odżywcze odłożone w glebie
   wapno redukuje przyswajanie przez roślinę szkodliwych metali ciężkich
   wapnowanie użytków zielonych powoduje wzrost minerałów w roślinach
     i wzbogacenia pożywienia zwierząt hodowlanych.

Można go stosować w różnych porach roku!
 
 

orientacyjne dawki nawozu w t/ha dla gruntów rolnych i użytków zielonych